ધાણીની ખેતી : લીલવણી ધાણી બનાવવાની રીત

ધાણીની ખેતી

મિત્રો ધાણીનું નામ સાંભળતા જ ધાણીના વિક્રમી ભાવ ગયા વર્ષોમાં જોવા મળ્યા એ દિવસોની યાદ આવી જાય. કેમ કે ધાણીની ખેતી હવે ગુજરાતના ઘણા વિસ્તારોમાં છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી થઈ રહી છે. તો આજની આ પોસ્ટમાં ધાણીની ખેતી અંગેની ઘણી બધી માહિતી મેળવશું.

ગુજરાતમાં છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી ચોમાસું ખૂબ જ અનિયમિત જોવા મળી રહ્યું છે. આ વરસાદના અનિયમિત પ્રમાણથી સૌરાષ્ટ્ર તેમજ કચ્છની સાથે સાથે ઉત્તર ગુજરાતમાં પણ શિયાળુ પિયતોમાં મોટો કાપ જોવા મળી રહ્યો છે. પાણીની અભાવે લસણ, ઘઉં જેવા લાંબા ગાળાના પાકોનું વાવેતર ઘટ્યું છે.

આવી પરિસ્થિતિઓમાં છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી ધાણા તેમજ ધાણીનું વાવેતર રાજ્યમાં વધુ પડતું જોવા મળી રહ્યું છે. કેમકે ધાણીનો પાક એવો છે કે, આ પાકને જીરાની જેમ ખૂબ જ ઓછું પાણી હોય તો પણ આ પાક તૈયાર થઈ જાય છે. આમ જોવા જઈએ તો, ધાણીની ખેતી અનુરૂપ 60 દિવસની આજુબાજુ છેલ્લું પિયત મળી જાય તો પણ ધાણીનો પાક વ્યવસ્થિત રીતે તૈયાર થઈ જાય.

પ્રથમ તો ખર્ચ અંગેની વાત કરીએ તો, ધાણીની ખેતી અંગે ખર્ચના આંકડા ઊંચા જતા નથી. કેમ કે ધાણા તેમજ ધાણીના પાકોમાં કોઈ મોટા ગંભીર રોગો જોવા મળતા નથી. મુખ્યત્વે આ ધાણીની ખેતી ખરેખર લો બજેટ ખેતી પણ ગણી શકાય. કેમ કે બિયારણ પણ સસ્તું હોય છે અને જંતુનાશક દવાઓનો વપરાશ ખૂબ જ ધાણીની ખેતીમાં ઓછો થાય છે.

ધાણીની ખેતી

ધાણીની ખેતી અંગે વાવેતર અંગેનું પ્રથમ માર્ગદર્શન લઈએ તો, 1 નવેમ્બરથી 15 નવેમ્બર વચ્ચેનો સમયગાળો ધાણીના વાવેતર માટે બેસ્ટ ગણવામાં આવે છે. કેમકે આ દિવસો દરમિયાન ઠંડીની શરૂઆત ધીરે ધીરે થતી હોવાથી ધાણીનું બીજનું અંકુરણ ખૂબ જ સારું એવું ઝડપથી નીકળે છે. એટલે કે ટૂંકમાં મિત્રો આ દિવસો દરમિયાન ધાણીનો ઉગાવો ખૂબ જ સારો મેળવી શકાય.

જો વાવેતર સમયે દિવસનું તાપમાન 35 ડિગ્રીની આજુબાજુ જોવા મળતું હોય તો, ધાણીના બીજનું જર્મીનેશન યોગ્ય માત્રામાં થતું નથી. એટલે આ ધાણીની ખેતીમાં ઉગાવો આ દિવસો દરમિયાન જોવા મળતો નથી. એટલે જ મિત્રો જ્યારે ઠંડીના દિવસો શરૂઆત થતા હોય ત્યારે જ ધાણીનું વાવેતર કરવું હિતાવહ છે.

ગુજરાતમાં ધાણીનું વાવેતર મોટેભાગે ખેડૂતો જમીનને વ્યવસ્થિત રીતે તૈયાર કરી અને ટ્રેક્ટરથી કરતા હોય છે. કેમકે આધુનિક યંત્રોથી વાવેતર ખૂબ જ ઝડપથી થઈ જાય છે. અને સાથે સાથે દર વીઘે ધાણીના બીજ પણ સપ્રમાણ પડવાથી ધાણીનું વાવેતર સારું એવું ટ્રેક્ટરની ઓટોમેટીક ઓરણીથી થઈ શકે છે.

ધાણીની ખેતી મુજબ ધાણીનો ઉગાવો બરાબર આવી ગયા બાદ એટલે કે મોટેભાગે ૩ પિયતમાં ધાણી 12 થી 14 દિવસના ગાળામાં વ્યવસ્થિત રીતે ઉગી જાય છે. ત્યારબાદ ખાસ પિયતની જરૂર પડતી હોતી નથી. મોટાભાગના ખેડૂતો ધાણીનો પાક ઉગ્યા બાદ ચોથું પિયર 15 થી 20 દિવસ પિયત આપતા નથી. કેમ કે ધાણી બરાબર ડાંડલીયે ચડી ગયા ત્યારબાદ ચોથું પિયત આપતા હોય છે.

30 દિવસની આજુબાજુ ધાણીના પાકમાં સફેદ માખી અથવા તો લીલી પોપટીનો ઉપદ્રવ અમુક અમુક વર્ષોમાં જોવા મળે છે. જો આવી પરિસ્થિતિ જોવા મળે તો, જંતુનાશક દવાનો સ્પ્રે કરવો. જેથી ધાણીની ખેતીમાં ધાણી માં પાકની વૃદ્ધિ માટે અવરોધ રૂપ આ ચુસિયા વર્ગ પ્રકારની જીવાત બંને નહીં. એટલે જ યોગ્ય સમયે સારા એવા જંતુનાશકનો સ્પ્રે કરવો હિતાવહ છે.

40 થી 50 દિવસના ગાળા દરમિયાન ધાણીની ખેતી લક્ષી એકાદ બે યુરિયાના છંટકાવ કરવા ખૂબ જ હિતાવહ છે. કેમ કે નાઇટ્રોજન આ સમયગાળા દરમિયાન જાણીને વૃદ્ધિ માટે એક સારું એવું ટોનિક સાબિત થાય છે. એટલે જ ધાણીની મધ્યમ ઊંચાઈ હોય ત્યાં સુધીમાં જ યુરિયા આપી દેવું હિતાવહ છે. ત્યારબાદ વધુ પડતું નાઇટ્રોજન આપવું નહીં.

ધાણીની ખેતી મુજબ 55 દિવસની આજુબાજુ પ્રથમ ફૂગ્નાશક સારું એવું છાંટી દેવું. કેમ કે ધાણીની ખેતીમાં ફંગી સાઈડ વાપરવા ખૂબ જ જરૂરી છે. કેમકે ધાણીના પાકમાં મોટેભાગે સફેદ છારો નામની ફૂગ જોવા મળતી હોય છે. એટલે જ બજારમાં મળતા સારી કંપનીના ફૂગનાશકનો ઉપયોગ કરવો ખૂબ જ હિતાવહ છે.

ધાણીની ખેતીમાં કાપણી અંગેની વાત કરીએ તો, મિત્રો આ ભૂમિકા જ ખૂબ જ મહત્વની છે. કેમકે યોગ્ય સમયે ધાણીની કાપણી થાય તો જ લીલો કલર મળે છે. નહીંતર મોટેભાગે કલર લીલો મળતો નથી. મિત્રો ધાણીની ખેતી મુજબ કાપણી જ ખૂબ જ મહત્વનો સમયગાળો હોય છે. કેમકે જો ધાણીનો લીલો કલર આવે તો જ બજારમાં આ પાકના ભાવ ખૂબ જ ઊંચા થાય છે.

મિત્રો ધાણીની કાપણી અંગેની વાત કરીએ તો, જો એકદમ લીલો કલર ધાણીનો કરવો હોય તો, 80 દિવસની આજુબાજુ ધાણીની કાપણી કરી લેવી. આ સમયગાળા દરમિયાન આવનારા સમયમાં ઝાકળનો માહોલ ન હોવો જોઈએ એ વાતનો ખાસ ખ્યાલ રાખવો.

કેમ કે જો પાથરે ઝાકળ બેસે તો, ધાણીનો કલર એકદમ લાલ થઈ જાય છે. અને આવી ધાણીનો ભાવ મળતો નથી. એટલે જ ધાણીના શ્રેષ્ઠ લીલા કલર માટે અત્રે પડેલી ધાણી ઉપર રાત્રે ઝાકળ વરસાદ થવી ન જોઈએ. આ વાતનો ખાસ ખ્યાલ રાખવો.

ધાણીનો કાપણીનો સમય જ્યારે નજીક આવે ત્યારે સારા એવા વેધર એનાલિસિસનું તમે માર્ગદર્શન મેળવી શકો છો. કેમ કે વેધર એનાલિસિસ પાસે આવનારા દિવસોમાં ઝાકળનો રાઉન્ડ આવશે કે નહીં? એ અંગેની ખાસ માહિતી હોય છે.

એટલે જ આ સમયગાળા દરમિયાન સારા એવા વેધર એનાલિસિસના સંપર્કમાં રહેવું ખૂબ જ હિતાવહ છે. જેથી આપણે ધાણીનો લીલો કલર મેળવવા માટેના યોગ્ય હવામાન અંગેની માહિતી મેળવી શકીએ.

મિત્રો ધાણીની કાપણી થઈ ગયા બાદ હવામાન જેટલું ભેજ રહિત હોય એટલું સારું પરિણામ મેળવી શકીએ. આ ગાળામાં જો ભૂર પવન હોય તો, ખૂબ જ સારી બાબત ગણાય. કેમ કે સાઉથ ઇસ્ટના પવનો જ્યારે જ્યારે ફુકાતા હોય છે ત્યારે ત્યારે હવામાન મોટેભાગે ભેજ રહિત હોય છે. જે ખેતરમાં પાથરે પડેલી ધાણી માટે સોના સમાન આવું હવામાન સાબિત થાય છે.

પાથરે ધાણી સુકાઈ ગયા બાદ તેની કાલર એટલે કે સટ્ટા કરવામાં આવે છે. આવી ધાણીની કલરોને ઘણા ખેડૂતો 15 થી 20 દિવસ ખેતરમાં રાખે છે. 15 થી 20 દિવસ કાલરમાં રહેલી ધાણી એકદમ વરીયાળી જેવી લીલી થઈ જાય છે. અને મિત્રો આવી ધાણીના દામ માર્કેટયાર્ડમાં ખૂબ જ ઊંચા મળતા હોય છે.

ધાણીની ખેતીમાં કલર સુકાઈ ગયા બાદ થ્રેસરથી ધાણી તૈયાર કરવામાં આવે છે. થ્રેસરમાં તૈયાર થઈ ગયા બાદ યોગ્ય સફાઈ કરી અને આ પાક જો માર્કેટિંગ યાર્ડમાં વેચવામાં આવે તો ખેડૂતોને ખૂબ જ ઊંચા ભાવ મળી શકે. કેમ કે ધાણીમાં બને તેટલું કસ્તર ઓછું હોય તો, વેપારીઓ ખૂબ જ સારા ભાવ આવી ધાણીને આપતા હોય છે.

મિત્રો દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાના ભાણવડ તાલુકાના ખેડૂતો આવી એવર ગ્રીન લીલી ધાણી બનાવવા માટેના એક્સપર્ટ ગણાય છે. કેમકે ગોંડલ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં ભાણવડ તાલુકાના ખેડૂતો લગભગ સૌથી ઊંચા ભાવ ધાણીના મેળવે છે. કેમકે આ પંથકની ધાણી એકદમ લીલવણી ધાણી તરીકે અનોખી ઉપસી આવે છે.

તો મિત્રો આવી ને આવી નવી નવી ખેતી આધારિત તેમ જ હવામાન અંગેની નિયમિત અપડેટ મેળવવા માટે અમારી વેબસાઈટ Weather Tv સાથે જોડાયેલા રહેજો. બધા જ મિત્રોનો ખુબ ખુબ આભાર.

અજમાની ખેતી : ખર્ચ વગર મેળવો બમ્પર ઉત્પાદન

અજમાની ખેતી

મિત્રો છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી ચોમાસાની અનિયમિતતા જોવા મળી રહી છે. ઋતુચક્ર ખોરવાયું છે તેથી જ ખેતીમાં પણ ખર્ચ પ્રમાણ વધ્યું છે. સાથે સાથે ઉત્પાદનનું પ્રમાણ ઘટી રહ્યું છે. આજની આ મહત્વની પોસ્ટમાં અજમાની ખેતી અંગેની મહત્વની વાત કરશું.

આ પાક એવો છે કે ખર્ચા વગર બમ્પર ઉત્પાદન મેળવી શકાય છે તો આજની આ ઉપયોગી પોસ્ટમાં અજમાની ખેતી અંગેની વિસ્તારથી માહિતી મેળવીએઅજમાનો પાકએ મરી મસાલાના વર્ગમાં આવે છે. પરંતુ અજમાની ખેતી બાબતે ઘણી બધી તકેદારી રાખવી પડે છે.

મિત્રો અજમાની ખેતી મફતમાં પણ કરી શકાય છે. કહેવાનો મતલબ એ છે કે, અજમાની ખેતીમાં ખર્ચ ખૂબ જ નહિવત આવે છે. જેમની સામે જો ઋતુનું બંધારણ અનુકૂળ રહે તો અજમાનું ઉત્પાદન ભરપૂર માત્રામાં મેળવી શકીએ છીએ.

અજમાના વાવેતર અંગેની વાત કરીએ તો, મુખ્ય રૂપે ગુજરાતમાં સૌરાષ્ટ્ર તેમજ કચ્છની સાથે સાથે ઉત્તર ગુજરાતના પણ ઘણા વિસ્તારોમાં અજમાની ખેતી થઈ રહી છે. દેશાવરની વાત કરીએ તો, મિત્રો રાજસ્થાન તેમજ મધ્યપ્રદેશના અમુક વિસ્તારોમાં પણ અજમાની ખેતી ખેડૂતો કરી રહ્યા છે. પરંતુ ગુણવત્તાવાળા અજમાની વાત કરીએ તો, સૌથી દમદાર પાક સૌરાષ્ટ્રમાં તૈયાર થતો જોવા મળે છે.

મુખ્યત્વે સૌરાષ્ટ્રમાં રાજકોટ, જામનગર, જુનાગઢ, ભાવનગર, સુરેન્દ્રનગર, સુરેન્દ્રનગર, દેવભૂમિ દ્વારકા તેમજ પોરબંદર જિલ્લાના વિસ્તારોમાં ખેડૂતો અજમાની ખેતી કરે છે. પરંતુ સૌરાષ્ટ્રમાં મુખ્ય અજમાના પાકનું વાવેતર જામનગર જિલ્લામાં થાય છે. અને અહીંના ખેડૂતો ઉત્પાદન પણ ખૂબ જ સારું એવું મેળવી રહ્યા છે.

અજમાની ખેતી

મિત્રો અજમાની ખેતી અંગેની વાવેતર પદ્ધતિની પ્રથમ વાત કરીએ તો, મુખ્યત્વે અજમાનું વાવેતર ચોમાસું સિઝન દરમિયાન કરવામાં આવે છે. પરંતુ એક વાત પણ ખાસ નોટ કરવા લાયક છે કે, ચોમાસાના પ્રારંભિક તબક્કામાં જો અજમાનું વાવેતર કર્યું હોય તો, તેનું જર્મીનેસન બરાબર આવતું નથી. કેમ કે ગરમ ઋતુમાં અજમાના બીજનું જર્મિનેશન જોઈ તેવું યોગ્ય રીતે થઈ શકતું નથી.

એટલે જ મિત્રો વાવેતરનો મુખ્ય ગાળો જોઈએ તો, જો ઓગસ્ટ મહિનાના દિવસો દરમિયાન અજમાની ખેતી કરવામાં આવે તો, એટલે કે જો અજમાનું વાવેતર કરવામાં આવે તો તેમનો ઉગાવો 100% આવે છે.

કેમકે અજમાના ઉગાવા માટે ટેમ્પરેચર માફકસર રહેવું જોઈએ. સાથે સાથે દિવસ દરમિયાન જમીન વધુ પડતી તપવી ન જોઈએ. બને તેટલું ભેજવાળું હવામાન વધુ પડતું રહે તેમ અજમાના બીજનો ઉગાવો ખૂબ જ સારી રીતે આવે છે.

ચોમાસાનું આગમન થયા બાદ વરસાદના એકાદ બે રાઉન્ડ ચાલ્યા જાય ત્યારબાદ અજમાનું વાવેતર કરવું હિતાવહ છે. કેમકે આ દિવસો દરમિયાન હવામાન મોટેભાગે વાદળછાયું રહેતું હોય છે. અને હવામાં ભેજનું પ્રમાણ પણ પુષ્કળ માત્રામાં રહેતું હોય છે. વાવેતર કર્યા બાદ હળવા ભારે વરસાદના જાપટા પડતા રહે તો, અજમાના બીજનું અંકુરણ ખૂબ જ ઝડપથી ફૂટે છે. એટલે ઉગાવો ખૂબ જ સારો એવો આવે છે.

ચોમાસા દરમિયાન જો મગફળીનું ક્યારા બાંધીને વાવેતર કર્યું હોય તો, જન્માષ્ટમીની આજુબાજુ પારા ઉપર અજમાનું વાવેતર કરી શકાય છે. એટલે આ અંતર પાક તરીકે પણ વાવી શકાય છે. કેમ કે ભાદરવા મહિના બાદ મગફળી ઉપડી જાય ત્યારબાદ અજમાના છોડને વિકાસ માટે જરૂરી જગ્યા પણ મળી જાય છે. એટલે અજમાની ખેતી એક આંતર પાક તરીકે પણ લઈ શકાય છે.

મુખ્ય પાક રૂપે જો અજમાની ખેતી કરવી હોય તો, મિત્રો અજમાનું વાવેતર 36 ઇંચ અથવા તો 48 ઇંચની જાળીએ કરવું વધુ હિતાવહ છે. કેમકે આ બંને જાળી કરતાં સાંકડી જાળીએ વાવેતર કરીયે તો, શિયાળાના દિવસો દરમિયાન અજમાના પાકમાં હવા ન લગવાથી આ અજમાનો પાક ફૂગજન્ય રોગમાં ભેળાઈ શકે છે. એટલે ખૂબ સાંકળી જાળીએ અજમાનું વાવેતર કરવું હિતાવહ નથી.

અજમાની ખેતીમાં આવતા રોગ જીવાત અંગેની વાત કરીએ. તો મિત્રો અજમાની ખેતીમાં મુખ્ય કોઈ ગંભીર રોગો જોવા મળતા નથી. ચોમાસામાં જો એકધારું વરસાદનું પ્રમાણ રહે તો, પીળીયા નામનો રોગ અજમાના છોડ ઉપર જોવા મળે છે.

જો પીળીયા નામનો રોગ દેખાય તો, અજમાનો છોડ પીળો થઈને સુકાઈ જતો હોય છે. પરંતુ જેમ જેમ હવામાન સુધરતું જાય તેમ તેમ આ રોગ પણ ઓછો થઇ જાય છે. છતાં પણ આવા તબક્કે કોઈ સારા એવા ફૂગનાશકનો તમે છંટકાવ કરી શકો છો.

અજમાની ખેતીમાં કોઈ ચુસીયા પ્રકારના રોગનો ભયંકર ઉપદ્રવ જોવા મળતો નથી. ક્યારેક ક્યારેક હવામાન ખરાબ હોય ત્યારે લીલી ઈયળ ચોમાસા દરમિયાન જોવા મળતી હોય છે. અને આ ઈયળ મોટે ભાગે છોડની ડાળી ખાનાર હોય છે. આવા તબક્કે તમે હળવા જંતુનાશકનો ઉપયોગ કરી શકો છો. અને સારું એવું રીઝલ્ટ મેળવી શકો છો. કોઈ ભારે જંતુનાશક છાંટવાની જરૂર પડતી નથી.

શિયાળાની ઋતુ દરમિયાન ઠંડીનું પ્રમાણ વધુ જો જોવા મળે અને હવામાન વાદળછાયુ બને ત્યારે અજમાના છોડ ઉપર મોલો મસીનું પ્રમાણ જોવા મળતું હોય છે. આવા તબક્કે ખાસ કરીને સમયસર જંતુનાશક દવાનો છંટકાવ કરી અને આ રોગ ઉપર કાબુ મેળવવો ખૂબ જ જરૂરી છે. કેમકે અજમાની ખેતીમાં મુખ્યત્વે મોલો વધુ પડતો જોવા મળતો હોય છે. એટલે જ સમયસર પગલાં લેવા હિતાવહ છે.

અજમાની ખેતીમાં જ્યારે દાણાનું બંધારણ થતું હોય છે, ત્યારે ખાસ કરીને સફેદ છારો નામનો રોગ જોવા મળતો હોય છે. જેને ખેડૂતો સફેદ ફૂગથી પણ ઓળખે છે. મિત્રો આવા તબક્કે સારું એવું ફૂગનાશક સમય અંતરે છાંટી દેવું.

જેથી આ સફેદ ફૂગ ઉપર તરત જ કાબુ મેળવી શકાય. જો કે આ અજમાના પાક ઉપર આવતી સામાન્ય ફૂગ છે. એકાદ બે છંટકાવ કરવાથી અજમાનો પાક સંપૂર્ણ રીતે સફેદ ફૂગથી મુક્ત બને છે.

અજમાના છોડમાં જ્યારે દાણાનો વિકાસ બરાબર થઈ રહ્યો હોય ત્યારે ઉપરથી micronutals ના છટકાવ કરવા ખૂબ જ હિતાવહ છે. જેમાં ઘણા બધા માઇક્રો ન્યુટન્સ બજારમાં ઉપલબ્ધ છે. જો સમય અંતરે દાણા ચડવાના સમયે નિયમિત અંતરે માઈક્રો ન્યુટન્સના છંટકાવ કરવામાં આવે તો, ઉત્પાદનમાં સારો એવો વધારો મેળવી શકીએ છીએ.

અજમાની ખેતીમાં અજમાનું ઉત્પાદન અંગેની વાત કરીએ તો, મિત્રો અજમાનું ઉત્પાદન સારું એવું મળે છે. જેમની સામે ખર્ચનું પ્રમાણ ખૂબ જ નહિવત જોવા મળે છે. જો હવામાન અનુકૂળ હોય તો અજમાનો પાક એ ઓછા ખર્ચે વધુ નફો આપનાર પાક છે.

સૌરાષ્ટ્રના ખેડૂતો અજમાનું ઉત્પાદન વીઘે 10 મણથી લઇને 15 મણ સુધીનું ઉત્પાદન મેળવે છે. મિત્રો એમાં પણ ખાસ કરીને જામનગર જિલ્લાના અમુક વિસ્તારોમાં 15 મણ ઉપરનું પણ ઉત્પાદન દર વીઘાએ ખેડૂતો મેળવે છે.

મિત્રો એવરેજ અજમાના ઉત્પાદનની વાત કરીએ તો, 10 મણથી 12 મણનું ઉત્પાદન આરામથી મેળવી શકાય. ઉત્પાદનનો મુખ્ય આધાર જો હવામાન ઉપર રહેલો છે. જો હવામાન અનુકૂળ હોય તો ઉત્પાદન સારું મળે છે.

મિત્રો અજમાના પાકના બજારમાં ઉપજતા ભાવ અંગેની વાત કરીએ તો, અજમાનો ભાવ ગુણવત્તા ઉપર નક્કી થતો હોય છે. જો સારી કોલેટીના અજમા અને જો લીલા કલર સાથે તૈયાર થયા હોય તો, હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડમાં અજમાનો સર્વશ્રેષ્ઠ ભાવ તમે મેળવી શકો છો.

છેલ્લા કેટલાક વર્ષના ભાવનો એક અંદાજ જોઈએ તો, મિત્રો સારી કોલેટીના અજમાનો ભાવ હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડમાં 3,000 રૂપિયાથી 6,000 રૂપિયા પ્રતિ 20 કિલોનો ભાવ જોવા મળી રહ્યો છે. જે ખૂબ જ સારો એવો ભાવ ગણી શકાય.

ટૂંકમાં મિત્રો અજમાની ખેતીમાં ખર્ચનું પ્રમાણ ખૂબ જ ઓછું આવે છે. જેમની સામે વળતરનું પ્રમાણ ખૂબ જ સારું એવું જોવા મળે છે. ઓછા ખર્ચે તમે વધુ નફો આ અજમાની ખેતીમાં તમે કરી શકો છો.

તો મિત્રો ગુજરાતમાં થતી ખેતીને લગતી તમામ માહિતીની સાથે સાથે ગુજરાત રાજ્યના હવામાનની માહિતી પણ નિયમિત મેળવવા માટે અમારી આ વેબસાઈટ Weather Tv સાથે જોડાયેલા રહેજો. બધા જ મિત્રોનો ખુબ ખુબ આભાર.

ગિરનાર 4 મગફળી સંપૂર્ણ માહિતી

ગિરનાર 4 મગફળી

મગફળીના વાવેતરમાં ગુજરાત રાજ્ય હબ ગણાય છે. એમાં પણ ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રમાં મગફળીનું વાવેતર મોટા પાયા કરવામાં આવે છે. છેલ્લા ઘણા વર્ષોમાં મગફળીની નવી નવી વેરાયટીઓનું વાવેતર કરવામાં આવી રહ્યું છે. આવી જ એક વેરાઈટી ગિરનાર 4 મગફળી અંગેની માહિતી આ પોસ્ટના માધ્યમથી મેળવશું.

મિત્રો ગિરનાર 4 મગફળીનું સંશોધન 2021 ની સાલમાં સંશોધન કરવામાં આવ્યું છે. આ વેરાઈટી મબલક ઉત્પાદન આપી શકે છે. મિત્રો ગિરનાર 4 વેરાઈટી કંઈક અંશે Bt 32 મગફળી ને મળતી આવે છે. રોગપ્રતિકારક શક્તિ આ મગફળી ખૂબ જ ધરાવે છે.

મિત્રો ગીરનાર ફોર મગફળીના ઉત્પાદન અંગેની વાત કરીએ તો, જમીન મુજબ ગિરનાર 4 મગફળીનું ઉત્પાદન સારૂ એવું મળે છે. સારી જમીનમાં ગીરનાર 4 મગફળીનું ઉત્પાદન 25 મણથી લઇ અને 35 માણસ સુધી પ્રતિવિઘે મેળવી શકાય છે. જ્યારે મધ્યમ પ્રકારની જમીનમાં 20 મણથી 30 મણનું ઉત્પાદન આ મગફળીમાં આવે છે.

ગિરનાર 4 મગફળી

ગિરનાર 4 મગફળીનું વાવેતર મોટેભાગે ચોમાસુની સિઝન દરમિયાન કરવું હિતાવહ છે. કેમકે આ એક લાંબી અવસ્થાના સમયગાળા માટેની મગફળી હોવાથી ઉનાળામાં ગિરનાર 4 મગફળીનું ઉત્પાદન ચોમાસા જેટલું આવતું નથી. મિત્રો આ મગફળીને જેટલી ટૂંકી જાળીએ વાવવામાં આવે તેટલું ઉત્પાદન વધુ મેળવી શકાય છે.

વાવેતરના અંતરની વાત કરીએ તો, ઘણા ખેડૂતો ગીરનાર 4 મગફળીને સેમર એટલે કે પિયત બાંધીને પણ વાવેતર કરે છે. તો ઘણા ખેડૂતો 18 ઇંચથી લઈને 22 ઇંચ ના અંતરે પણ વાવેતર કરી રહ્યા છે. ટૂંકમાં મિત્રો 20 inch નું અંતર એટલે કે બંને હાર વચ્ચે 20 ઇંચનું અંતર આ મગફળી માટે ઉત્તમ ગણી શકાય. જેથી ઉત્પાદન પણ સારું મેળવી શકાય.

મિત્રો Bt 32 મગફળી ની જેમ ગિરનાર 4 મગફળી પણ વિપરીત અવસ્થામાં પણ પોતાનું અસ્તિત્વ સમય મુજબ ટકાવી રાખે છે. ક્યારેક ક્યારેક ચોમાસા દરમિયાન વરસાદનો ગેપ આવે છે તો, પણ આ મગફળીમાં ઝાઝો ફરક જોવા મળતો નથી. તો અતિવૃષ્ટિના માહોલમાં પણ આ મગફળી સમય મુજબ ટકી રહે છે. મગફળી જ્યારે પરિપક હોય ત્યારે વરસાદના રાઉન્ડ આવતા હોય તો પણ આઠથી દસ દિવસ વધારે ઉભી રાખવી હોય તો, આ મગફળીના આરામથી ઉભી રાખી શકાય છે.

મિત્રો મે મહિના દરમિયાન આ મગફળીને ઓરવીને પણ વાવી શકાય છે. જો પાણીની વ્યવસ્થા ન હોય તો, જૂન મહિનામાં પણ આ મગફળીનું વાવેતર કરી શકાય છે. 10 જૂનથી લઈ અને 25 જૂન દરમિયાન જો ગિરનાર 4 મગફળીનું વાવેતર કરવામાં આવે તો તે ભરપૂર ઉત્પાદન આપી શકે છે. એટલે ચોમાસા દરમિયાન ગિરનાર 4 મગફળીનું વાવેતર કરવું બેસ્ટ ગણાય છે.

મિત્રો ગિરનાર 4 મગફળીમાં ડોડવા મોટેભાગે થડમાં હોવાથી આ મગફળી જ્યારે પાડવાની હોય છે, ત્યારે દોડવા જમીનમાં વધુ પડતા તૂટતા નથી. સાથે સાથે જમીન જો છેલ્લા વરસાદના કારણે અતિ ભેજવાળી હોય તો, પણ ગિરનાર 4 મગફળીના ડોડવા ઉપર માટી વધુ પડતી ચોટતી નથી. એટલે મજૂરી ખર્ચમાં પણ આ મગફળીમાં ખર્ચ ખૂબ જ ઓછું આવે છે.

ગિરનાર 4 મગફળીમાં રોગ જીવાત અંગેની વાત કરીએ તો, મિત્રો આ મગફળી રોગ પ્રતિકારક શક્તિ ખૂબ જ ધરાવે છે. આ મગફળીમાં ચુસિયા વર્ગના રોગ મોટેભાગે જોવા મળતા નથી. જેમાં પોપટી, થ્રીપ્સ, કથેરી જેવી ચુસીયા મગફળીમાં ખૂબ જ ઓછા જોવા મળે છે. તો ઇયળનો પ્રભાવ પણ આ મગફળીમાં ખૂબ જ ઓછો જોવા મળે છે. એટલે પાલો આ મગફળીનો ભરપૂર મળે છે.

જ્યારે જ્યારે અતિવૃષ્ટિનો માહોલ હોય, ત્યારે ત્યારે ગિરનાર ફોર મગફળીમાં ગેરૂ ટીકા જેવા રોગ મગફળીના પર્ણમાં ખૂબ જ ઓછા જોવા મળે છે. તો થડની સફેદ ફુગ પણ આ મગફળીમાં ખૂબ જ ઓછી જોવા મળે છે. છતાં પણ સમય મુજબ યોગ્ય ફંગી સાઈટનું એટલે કે સારા ફૂગનાશકનો છંટકાવ ગિરનાર ફોર મગફળીમાં કરવો હિતાવહ છે.

Bt 32 મગફળી : 32 નંબર મગફળીથી ખેડુતો માલામાલ

Bt 32 નંબર મગફળી

ગુજરાત મગફળીના વાવેતર માટેનું હબ ગણી શકાય. જો કે હવે રાજસ્થાન તેમજ આંધ્રપ્રદેશના ઘણા વિસ્તારોમાં મગફળીનું વાવેતર જોવા મળી રહ્યું છે. મિત્રો આજની પોસ્ટમાં Bt 32 મગફળી અંગેની સંપૂર્ણ માહિતી મેળવશું. અને આ Bt 32 મગફળીનું ઉત્પાદન પાછલા કેટલાક વર્ષોમાં નંબર વન જોવા મળી રહ્યું છે.

મિત્રો Bt 32 મગફળીનું સંશોધન જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી દ્વારા 2016 માં કરવામાં આવ્યું હતું. અને આ મગફળી અત્યારના સમયમાં ઉત્પાદનમાં મોખરાનું સ્થાન ધરાવે છે. Bt 32 મગફળીને જીજેજી-32 નામથી પણ ઓળખવામાં આવે છે.

મિત્રો Bt 32 મગફળી રોગપ્રતિકારક શક્તિમાં બેહદ સ્થાન ધરાવે છે. કેમકે આ વેરાઈટીનું સંશોધન જે રૂપે થયું છે એ રૂપે Bt 32 મગફળીમાં રોગપ્રતિકારક શક્તિ ખૂબ જ રહેલી છે. મિત્રો આ મગફળીમાં જીવાતનો એટેક વધુ પડતો જોવા મળતો નથી. સાથે સાથે Bt 32 મગફળીમાં ઈયળનું પ્રમાણ પણ ખૂબ જ ઓછું જોવા મળતું હોવાથી આ મગફળીના પર્ણ છેલ્લી અવસ્થા સુધી અંકબંધ ટકેલા જોવા મળે છે.

Bt 32 મગફળીનું વાવેતર ચોમાસા દરમિયાન કરવું બેસ્ટ ગણાશે. છતાં પણ ગુજરાતના અમુક અમુક વિસ્તારોમાં આ મગફળી ઉનાળુ મગફળી તરીકે પણ વાવેતર કરવામાં આવે છે. પરંતુ સર્વશ્રેષ્ઠ ઉત્પાદન Bt મગફળી મગફળીનું ચોમાસા દરમિયાન મળે છે. એટલે ચોમાસાની સિઝન દરમિયાન આ મગફળીનું વાવેતર કરવું યોગ્ય ગણાય.

Bt 32 મગફળી

મિત્રો Bt 32 મગફળી વિપરીત હવામાનમાં પણ પોતાનું અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવા માટે સક્ષમ છે. કેમકે જ્યારે જ્યારે ચોમાસાની સિઝન દરમિયાન વરસાદનો ગેપ આવતો હોય છે, આવા સમયગાળા દરમિયાન પણ Bt 32 મગફળી લીલીછમ રહે છે. એટલે જ વિપરીત હવામાન વચ્ચે પણ Bt 32 મગફળી બેસ્ટ છે.

બીટી 32 મગફળીના વાવેતર અંગેની ટૂંકી માહિતી મેળવીએ તો, મિત્રો આ મગફળી ઓરવીને પણ વાવી શકાય. એટલે કે 25 મેની આજુબાજુ આ મગફળીનું વાવેતર કરી શકાય છે. કેમ કે આ લાંબો સમય સુધી ઉભી રહેતી મગફળી છે. તો ચોમાસાની શરૂઆત જ્યારે થતી હોય ત્યારે પણ આ મગફળીની વાવણી કરી શકાય. એટલે 15 જૂનથી છેલ્લે 30 જુન સુધીના સમયગાળા દરમિયાન પણ 32 મગફળીનું વાવેતર કરી શકાય.

Bt 32 મગફળી પાકવાનો સમય જોઈએ તો, મિત્રો હવામાન જો યોગ્ય હવામાન હોય અને સમયસર વરસાદના રાઉન્ડ ચોમાસા દરમિયાન જોવા મળે તો, બીટી 32 મગફળી 115 દિવસથી 125 દિવસના સમયગાળા દરમિયાન તૈયાર થઈ જાય છે. જોકે પાકવાના દિવસો જમીનના પ્રકાર ઉપર નિર્ભર રહે છે. થોડી નબળી જમીન હોય તો, આ મગફળી 115 દિવસની આજુબાજુ તૈયાર જાય છે. જ્યારે સારી જમીન હોય તો, 125 દિવસ જેટલો પણ સમય આ મગફળી લ્યે છે.

મિત્રો Bt 32 મગફળીની વાવેતર અંગેની પદ્ધતિ અંગે થોડી માહિતી મેળવીએ તો, મિત્રો મોટાભાગના ખેડૂતોનું એવું કહેવું છે કે, આ મગફળીનું વાવેતર જો સાંકડી જાળીએ કરવામાં આવે તો, ઉત્પાદન સારું એવું મેળવી શકાય. એટલે જ Bt 32 મગફળીનું વાવેતર 18 થી 22 ઇંચની જાળીએ કરવું હિતાવહ છે. જેથી ઉત્પાદન સારું એવું મેળવી શકાય.

મિત્રો Bt 32 મગફળીના ઉત્પાદન અંગેની વાત કરીએ તો, આ મગફળીનું ઉત્પાદન જમીન મુજબ મળે છે. જો સારી જમીન હોય તો ઉત્પાદન સારું એવું મેળવી શકાય. જ્યારે મધ્યમ અથવા તો નબળી જમીન હોય તો, તે મુજબ 32 મગફળીનું ઉત્પાદન મળે છે. મિત્રો ખેડૂતોના રીવ્યું મુજબ સારી જમીનમાં Bt 32 મગફળીનું ઉત્પાદન વિધે સરેરાશ 25 મણથી 35 મણ સુધીનું પણ લઈ શકાય છે.

ટૂંકમાં મિત્રો આ મગફળીમાં ખર્ચની સામે ઉત્પાદન ખૂબ જ સારું મળતું હોવાથી ખેડૂતો યોગ્ય વળતર મેળવે છે. બીટી મગફળી 32 ના દાણા સ્વાદમાં કડછા જોવા મળે છે. તો અમુક ખેડૂતોના મંતવ્યો મુજબ મુt 32 મગફળીનો ચારો પણ બીજી મગફળીની સરખામણીમાં કડછો હોય છે.

બીટી 32 મગફળીમાં દોડવાની સંખ્યા ખૂબ જ વધુ હોય છે. સાથે સાથે આ મગફળીના સૂપા પણ વધુ મજબૂત હોવાથી જ્યારે આ મગફળી ખેડૂતો ટ્રેક્ટર દ્વારા પાડે છે ત્યારે, આ મગફળી જમીનમાં ઓછી તૂટે છે. તેથી ખેડૂતોને મજૂરી ખર્ચ પણ આ મગફળીમાં ખૂબ જ ઓછો આવે છે.

મિત્રો Bt 32 મગફળીમાં ફુગજન્ય રોગોનું પ્રમાણ પણ ખૂબ જ ઓછું જોવા મળે છે. એટલે જ છોડના થળમાં આવતી ફૂગ તેમજ પર્ણમાં આવતી ફુગનું પ્રમાણ આ મગફળીમાં ખૂબ જ ઓછું હોવાથી Bt 32 મગફળી ભરપૂર ઉત્પાદન આપનાર આ મગફળી ગણાય છે. ખર્ચની સામે ઉત્પાદન સારું મળતું હોવાથી આ મગફળી તરફ ગુજરાતના ખેડૂતો ધીરે ધીરે ખેંચાઈ રહ્યા છે.

તો મિત્રો ખેતીલક્ષી તેમજ હવામાનલક્ષી નિયમિત અપડેટ મેળવવા માટે અમારી વેબસાઈટ Weather Tv સાથે બધા મિત્રો જોડાયેલા રહેજો ખુબ ખુબ આભાર.

error: Content is protected !!