Contact us

મિત્રો અમારી વેબસાઈટ Weather Tv હંમેશા તમારી સાથે જોડાયેલા રહેવા સતત પ્રયાસ કરશે. છતાં પણ તમારો કોઈ અંગત પ્રશ્ન હોય તો, તમે અમને ઇમેલના માધ્યમથી જણાવી શકો છો.

અમારી ટીમ તમારા પ્રશ્નનો જવાબ આપવા હંમેશા તૈયાર રહેશે. એટલે તમે ગમે ત્યારે અમને ઇમેલના માધ્યમથી અમારી સાથે વાત કરી શકો છો.

contact us : khantalpesh@gmail.com

error: Content is protected !!