વરસાદના નક્ષત્ર બેસવાનો સમય અને તેના વાહન 2024

વરસાદના નક્ષત્ર બેસવાનો સમય

મિત્રો આજની પોસ્ટમાં વિક્રમ સવંત 2080 એટલે કે વરસાદના નક્ષત્ર બેસવાનો સમય અને તેના વાહન 2024 અંગેની માહિતી વિસ્તારથી મેળવશું.

મૃગશીર્ષ નક્ષત્ર 2024 : 7 જૂનના રોજ શુક્રવારે શિયાળના વાહન સાથે બેસશે. આ નક્ષત્ર દરમ્યાન વા-વંટોળનું પ્રમાણ વધુ પડતુ જોવા મળશે.

આદ્રા નક્ષત્ર 2024 : 21 જૂનના રોજ શુક્રવારે મોરના વાહન સાથે બેસશે. મિત્રો આ નક્ષત્રના સમયગાળા દરમિયાન વાવણીલાયક વરસાદ થવાની સંભાવના ખૂબ જ સારી ગણાશે.

પુનર્વસું નક્ષત્ર 2024 : 5 જુલાઈના રોજ શુક્રવારે હાથીના વાહન સાથે બેસશે. મિત્રો આ નક્ષત્ર દરમ્યાન રાજ્યમાં એક સારા વરસાદના સંકેતો ઊભા થતા જણાશે. સાર્વત્રિક વરસાદની સંભાવનાઓ ઉજળી બનશે.

પુષ્ય નક્ષત્ર 2024 : 19 જુલાઈના રોજ શુક્રવારે દેડકાના વાહન સાથે બેસશે. મિત્રો આ નક્ષત્રના સમયગાળા દરમિયાન ભારે વરસાદની સંભાવનાઓ ઉજળી બનશે.

આશ્લેષા નક્ષત્ર 2024 : 2 ઓગસ્ટના રોજ શુક્રવારે ગધેડાના વાહન સાથે બેસશે. મિત્રો આ નક્ષત્રના સમયગાળા દરમિયાન ખંડ વૃષ્ટિના યોગ વધુ પડતા જોવા મળશે.

મઘા નક્ષત્ર 2024 : 16 ઓગસ્ટના રોજ શુક્રવારે શિયાળના વાહન સાથે બેસશે. આ નક્ષત્રના સમયગાળા દરમિયાન ક્યાંક વધુ વરસાદ જોવા મળશે તો ક્યાંક બિલકુલ વરસાદ પણ ન થાય. એવી સંભાવનાઓ ઊભી થશે.

પૂર્વા ફાલ્ગુની નક્ષત્ર 2024 : 30 ઓગસ્ટના રોજ શુક્રવારે ઉંદરના વાહન સાથે બેસશે. મિત્રો આ નક્ષત્રના સમયગાળા દરમિયાન વરસાદના એક સારા રાઉન્ડની સંભાવના ઊભી થાય. પરંતુ સાથે સાથે ખંડ વૃષ્ટિના યોગ પણ જોવા મળશે.

ઉત્તરા ફાલ્ગુની નક્ષત્ર 2024 : 13 સપ્ટેમ્બરના રોજ શુક્રવારે હાથીના વાહન સાથે બેસશે. આ નક્ષત્રના સમયગાળા દરમિયાન ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની સંભાવના ઉભી થશે. સાથે-સાથે સાર્વત્રિક વરસાદના યોગ પણ ઉભા થશે.

હસ્ત નક્ષત્ર 2024 : 26 સપ્ટેમ્બરના રોજ ગુરુવારે મોરના વાહન સાથે બેસશે. મિત્રો આ નક્ષત્રના સમયગાળા દરમિયાન ગાજવીજ અને કડાકા ભડાકા સાથે વરસાદી માહોલ ઉભો થશે.

ચિત્રા નક્ષત્ર 2024 : 10 ઓક્ટોબરના રોજ ગુરુવારે ભેંસના વાહન સાથે બેસશે. આ નક્ષત્રના સમયગાળા દરમિયાન કમોસમી વરસાદની સંભાવનાઓ ઉભી થશે.

સ્વાતિ નક્ષત્ર 2024 : 23 ઓક્ટોબરના રોજ બુધવારે શિયાળના વાહન સાથે બેસશે. આ નક્ષત્રના સમયગાળા દરમિયાન વરસાદની સંભાવના ખુબ જ ઓછી જણાશે.

વરસાદના નક્ષત્ર 2024 અંગેની વધુ માહિતી નીચેની લીંક માં આપવામાં આવી છે તો મિત્રો આ માહિતી પણ જરૂરથી મેળવી લેવી.

વરસાદના નક્ષત્ર 2024 : કયું નક્ષત્ર ક્યારે બેસે અને કયું વાહન

મિત્રો વિક્રમ સવંત 2080 એટલે કે ઈસ. 2024 ની સાલના વરસાદના નક્ષત્રો અંગેની માહિતી તમારા વિવિધ સોશિયલ મીડિયામાં શેર કરજો. જેથી આ માહિતી બીજા મિત્રો સુધી સરળતાથી પહોંચી શકે. બધા જ મિત્રોનો ખુબ ખુબ આભાર.

વરસાદના નક્ષત્ર 2024 : કયું નક્ષત્ર ક્યારે બેસે અને કયું વાહન

વરસાદના નક્ષત્ર 2024 કયું નક્ષત્ર ક્યારે બેસે

મિત્રો ચોમાસાની શુભ શરૂઆત થતી હોય ત્યારથી જ ખેડૂતોના મનમાં હંમેશા વરસાદના નક્ષત્રો આવી જતા હોય છે. મિત્રો આજની આ મહત્વની પોસ્ટમાં વરસાદના નક્ષત્ર 2024 અને તેના વાહન અંગેની વાત કરશું. જેમાં ક્યુ નક્ષત્ર ક્યારે બેસે છે? અને તેમનું વાહન શું છે? એ અંગેની માહિતી વિસ્તારથી મેળવીએ.

મૃગશીર્ષ નક્ષત્ર : સૂર્યનારાયણ ભગવાનનો મૃગશીર્ષ નક્ષત્રમાં પ્રવેશ તારીખ 7-6-2024 ના રોજ શુક્રવારે થશે અને આ નક્ષત્ર દરમ્યાન વાહન શિયાળનું છે.

આદ્રા નક્ષત્ર : સૂર્યનો આદ્રા નક્ષત્રમાં શુભ પ્રવેશ તારીખ 21-6-2024 ના રોજ શુક્રવારે થશે અને આ નક્ષત્રનું વાહન મોરનું છે.

પુનર્વસુ નક્ષત્ર : સૂર્યનારાયણ ભગવાનનો પુનર્વસુ નક્ષત્રમાં પ્રવેશ તારીખ 5-7-2024 ના રોજ શુક્રવારે થશે અને આ નક્ષત્ર દરમિયાન વાહન હાથીનું છે.

પુષ્ય નક્ષત્ર : સૂર્યનો પુષ્ય નક્ષત્રમાં પ્રવેશ તારીખ 19-7-2024 ના રોજ શુક્રવારે થશે અને આ નક્ષત્ર દરમ્યાન વાહન દેડકાનું છે.

આશ્લેષા નક્ષત્ર : સૂર્યનારાયણ ભગવાનનો આશ્લેષા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ તારીખ 2-8-2024 ના રોજ શુક્રવારે થશે અને આ નક્ષત્ર દરમ્યાન વાહન ગધેડાનું છે.

મધા નક્ષત્ર : સૂર્યનો મઘા નક્ષત્રમાં વિધિવત પ્રવેશ તારીખ 16-8-2024 ના રોજ શુક્રવારે થશે અને આ નક્ષત્રનું વાહન શિયાળનું છે.

પૂર્વા ફાલ્ગુની નક્ષત્ર : સૂર્યનારાયણ ભગવાનનો પૂર્વા ફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં પ્રવેશ તારીખ 30-8-2024 ના રોજ શુક્રવારે થશે અને આ નક્ષત્ર દરમ્યાન વાહન ઉંદરનું છે.

ઉત્તરા ફાલ્ગુની નક્ષત્ર : સૂર્યનો ઉત્તરા ફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં શુભકારી પ્રવેશ તારીખ 13-9-2024 ના રોજ શુક્રવારે થશે અને આ નક્ષત્રનું વાહન હાથીનું છે.

હસ્ત નક્ષત્ર : સૂર્યનારાયણ ભગવાનનો હસ્ત નક્ષત્રમાં પ્રવેશ તારીખ 26-9-2024 ના રોજ ગુરુવારે થશે અને આ નક્ષત્ર દરમિયાન વાહન મોરનું છે.

ચિત્રા નક્ષત્ર : સૂર્યનો ચિત્રા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ તારીખ 10-10-2024 ના રોજ ગુરુવારે થશે અને આ નક્ષત્રનું વાહન ભેંસનું છે.

સ્વાતિ નક્ષત્ર : સૂર્યનારાયણ ભગવાનનો સ્વાતિ નક્ષત્રમાં પ્રવેશ તારીખ 23-10-2024 ના રોજ બુધવારે થશે અને આ નક્ષત્ર દરમ્યાન વાહન શિયાળનું છે.

મિત્રો વરસાદ અંગેના ચોમાસું નક્ષત્ર 2024 અને તેના વાહન અંગેની સંપૂર્ણ માહિતી ઉપર આપવામાં આવી છે. જે ખેડૂતોને ખૂબ જ ઉપયોગી બનશે. તો મિત્રો હવામાનની દરેક અપડેટ નિયમિત મેળવવા માટે અમારી વેબસાઈટ Weather Tv સાથે જોડાયેલા રહેજો.

વરસાદના નક્ષત્ર 2024 અને તેના વાહન અંગેની આ મહત્વની ઉપયોગી થાય એવી સંપૂર્ણ માહિતી તમારા વિવિધ સોશિયલ મીડિયામાં શેર કરજો. જેથી વરસાદના નક્ષત્ર 2024 અને તેના વાહન અંગેની માહિતી બધા મિત્રો સુધી પહોંચી શકે. બધા જ મિત્રોનો ખુબ ખુબ આભાર.

error: Content is protected !!