વાવાઝોડું સિમ્બોલ : હવામાન વિભાગની આગાહી

વાવાઝોડું સિમ્બોલ

મિત્રો વિશ્વના દરેક મહાસાગરમાં વાવાઝોડું અવારનવાર આકાર લેતું હોય છે. આ વાવાઝોડું દરિયામાં વધુ મજબૂત બની અને જ્યારે જમીન ઉપર ટકરાય છે, ત્યારે હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ વાવાઝોડું સિમ્બોલ જાહેર કરવામાં આવતા હોય છે. તો એ અંગેની ખૂબ જ મહત્વની માહિતી આ પોસ્ટના માધ્યમથી મેળવશું.

ગુજરાત રાજ્યની હિસ્ટ્રીમાં સર્જાયેલા વાવાઝોડા અંગેની માહિતી મેળવીએ તો, મિત્રો અરબ સાગરમાં ઉનાળાની અંતમાં અને ચોમાસાની શરૂઆતમાં અવારનવાર વાવાઝોડું બનતું હોય છે. જ્યારે જ્યારે આ વાવાઝોડું કાઠા તરફ આગળ વધતું હોય છે. ત્યારે ત્યારે હવામાન વિભાગ દ્વારા આ સર્જાયેલું વાવાઝોડું કિનારા ઉપર કેટલી નુકસાની નોતરી શકે છે? એ અંગે વિવિધ સિમ્બોલ જાહેર કરતું હોય છે.

Public Storm Warning

મિત્રો દરિયામાં સર્જાયેલું વાવાઝોડું જેમ જેમ કાઠા તરફ આગળ વધતું જાય છે. તેમ તેમ મરીન હવામાન વિભાગ દ્વારા યોગ્ય સિમ્બોલ જાહેર કરવામાં આવે છે. જેને આપણે ભય સૂચક સિગ્નલ તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ. જેમાં 1 નંબરના સિમ્બોલથી 11 નંબરના સિમ્બોલ સુધી કાંઠા ઉપર જાહેરાત કરવામાં આવતી હોય છે. તો આ વિવિધ સિમ્બોલ અર્થ શું થતો હોય છે? એ અંગેની માહિતી થોડીક ટૂંકમાં મેળવીએ.

વાવાઝોડું સિમ્બોલ અંગેની માહિતી

મિત્રો વાવાઝોડું જ્યારે જ્યારે દરિયામાં હોય છે. ત્યારે ત્યારે વાવાઝોડું લોકેશનની આજુબાજુ 55 થી 60 કિલોમીટરની પવનની ઝડપ હોય છે. ત્યારે ત્યારે હવામાન વિભાગ દ્વારા કાઠાના બંદર ઉપર વાવાઝોડું સિમ્બોલ 1 દર્શાવવામાં આવે છે. એનો મતલબ એવો થાય કે, આ વાવાઝોડું હાલ કાઠાના વિસ્તારોને અસર કરશે નહીં. પરંતુ આવનારા સમયમાં કાઠાના વિસ્તારોમાં પવનની ગતિમાં નોંધપાત્ર વધારો થઈ શકે.

જ્યારે જ્યારે દરિયામાં રહેલું ચક્રવાત વધુ મજબૂત બને છે. ત્યારે ત્યારે કાંઠાના વિસ્તારોમાં પવનની ગતિમાં પણ નોંધપાત્ર ક્રમશ વધારો થતો હોય છે. આવા સંજોગોમાં વાવાઝોડાની આસપાસ દરિયામાં જ્યારે 65 km થી 85 km ની ઝડપે પવન ફૂંકાવાનું શરૂ થાય છે, ત્યારે હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ કાઠાના વિસ્તારો ઉપર વાવાઝોડું સિમ્બોલ 2 દર્શાવવામાં આવે છે.

મિત્રો કાઠા વિસ્તારોમાં જ્યારે ચક્રવાત ટકરવાની સંભાવના ઊભી થાય છે. ત્યારે ત્યારે હવામાન વિભાગ દ્વારા વાવાઝોડું સિમ્બોલ 3 દર્શાવવામાં આવે છે. એનો અર્થ એવો થાય છે કે, આવનારા સમયમાં કાંઠાના વિસ્તારો ઉપર વાવાઝોડું 45 km થી 65 km ની પવનની ઝડપ સાથે કાંઠાના વિસ્તારો ઉપર ત્રાટકવાની સંભાવના ગણી શકાય.

સિમ્બોલ નંબર 4

સિમ્બોલ નંબર 4 અંગેની માહિતી મેળવીએ તો, દરિયામાં બનેલી મજબૂત સિસ્ટમ કાઠા ઉપર ટકરાવાની પૂરેપૂરી સંભાવના ઉભી કરે. જ્યારે જ્યારે લો પ્રેશરમાંથી સિસ્ટમ મજબૂત બનીને ડીપ ડિપ્રેશનમાં આ સિસ્ટમ ફેરવાઇને કાંઠા ઉપર 55 km થી 65 કિલોમીટરની ઝડપ સાથે ટકરાઈ શકે છે. ત્યારે ત્યારે ત્યારે હવામાન વિભાગ દ્વારા વાવાઝોડું સિમ્બોલ 4 દર્શાવવામાં આવે છે.

સિમ્બોલ 5 નંબર અંગેની માહિતી મેળવીએ તો, જ્યારે જ્યારે કાંઠાના વિસ્તારથી દરિયાની અંદર જ્યારે સિસ્ટમ બની હોય છે. ત્યારે આ વાવાઝોડું જ્યારે 65 કિલોમીટરથી 80 km ની ઝડપના પવન ફૂંકાવાની શરૂ કરે છે, ત્યારે સિમ્બોલ નંબર 5 લગાડવામાં આવે છે. આનો મતલબ એવો થાય કે, જે તે લોકેશન પર વાવાઝોડું સિમ્બોલ 5 લગાડ્યું હોય છે તે લોકેશનથી વાવાઝોડું લેફ્ટ સાઇડ તરફ ફંટાશે.

જ્યારે સિમ્બોલ નંબર 6 એજ કન્ડિશન દર્શાવે છે. પરંતુ કાઠાના વિસ્તારથી જ્યારે જ્યારે વાવાઝોડું રાઈટ સાઈડ તરફ ફંટાવાની શક્યતા ઊભી કરે ત્યારે સિમ્બોલ 6 દર્શાવવામાં આવે છે. ટૂંકમાં 6 સિમ્બોલ નંબર 5 નંબરને જ અનુસરે છે પરંતુ ફંટાવાની દિશામાં બદલાવ દર્શાવે છે.

મિત્રો હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ જ્યારે સિમ્બોલ જ્યારે 7 દર્શાવવામાં આવે છે. ત્યારે ત્યારે એવું ગણવામાં આવે છે કે, ચક્રવાત કાઠાના વિસ્તારો ઉપર ત્રાટકવાની પૂરેપૂરી સંભાવના ઊભી કરે છે. જ્યારે જ્યારે ચક્રવાત મજબૂત બનીને કાંઠાની નજીક પહોંચે છે, ત્યારે ત્યારે હવામાન વિભાગ સિમ્બોલ 7 દર્શાવે છે.

હવામાન વિભાગ

હવે સિમ્બોલ નંબર 8 ની માહિતી મેળવીએ તો, સિમ્બોલ નંબર 8 એ ખતરનાક કન્ડિશનનું નિર્માણ બતાવે છે. કાંઠાના વિસ્તારો ઉપર સમુદ્રમાં સર્જાયેલું વાવાઝોડું 85 km ની ઝડપથી લઈને 110 km ની ઝડપ સુધીના પવન સાથે જ્યારે જ્યારે ત્રાટકવાની સંભાવના ઊભી થાય છે, ત્યારે ત્યારે મુખ્ય રૂપે હવામાન વિભાગ સિમ્બોલ નંબર 8 દર્શાવે છે.

સિમ્બોલ નંબર 9 ની માહિતી ટૂંકમાં મેળવીએ તો, મિત્રો જે લોકેશન ઉપર હવામાન વિભાગ દ્વારા સિમ્બોલ નંબર 9 લગાડવામાં આવે છે, એ 8 નંબરના સિમ્બોલની સ્થિતિને અનુસરે છે. પરંતુ કાઠાના વિસ્તારોથી સમુદ્રમાં સર્જાયેલું વાવાઝોડું કાઠાના વિસ્તારથી રાઇટ સાઇડ બાજુથી પસાર થાય એવી સંભાવના વધુ જણાતી હોય છે.

વાવાઝોડું સિમ્બોલ નંબર 10 એ ભયંકર સ્થિતિનું ચિત્ર સૂચવે છે. જ્યારે જ્યારે કાંઠાના વિસ્તારો ઉપર વાવાઝોડું નજીક આવે છે, ત્યારે ત્યારે કાંઠાના વિસ્તારો ઉપર 185 કિલોમીટરની ઝડપથી પણ વધુ ઝડપના પવનોની સંભાવના ઊભી કરે છે. ત્યારે ત્યારે હવામાન વિભાગ સિમ્બોલ નંબર 10 દર્શાવે છે. ટૂંકમાં સિમ્બોલ નંબર 10 એ અતિ ભયંકર સ્થિતિનું સૂચન કરે છે.

મિત્રો સિમ્બોલ નંબર 11 અંગેની માહિતી મેળવીએ તો, જ્યારે જ્યારે દરિયામાં રહેલું વાવાઝોડું કાંઠા ઉપર ટકરાવવાની સંભાવના પૂરેપૂરી ઊભી કરે છે, ત્યારે સિમ્બોલ નંબર 11 નું સૂચન હવામાન વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવે છે. આવી પરિસ્થિતિમાં 240 કિલોમીટરની ઝડપના પવન કાઠાના વિસ્તારોને પ્રભાવિત કરી શકે છે. જ્યારે જ્યારે આવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થાય છે, ત્યારે ત્યારે હવામાન વિભાગ દ્વારા સિમ્બોલ 11 દર્શાવે છે.

તો મિત્રો આવી નવી નવી હવામાન અંગેની નિયમિત અપડેટ મેળવવા માટે અમારી વેબસાઈટ Weather Tv સાથે જોડાયેલા રહેજો. આવનારા સમયમાં જ્યારે જ્યારે વિશ્વના કોઈપણ સમુદ્રમાં વાવાઝોડાનું નિર્માણ થતું હોય છે, ત્યારે ત્યારે વાવાઝોડુ લાઈવ લોકેશન તમે તમારા મોબાઇલ ફોનમાં પણ ટ્રેક કરી શકો છો. એ અંગેની માહિતી આપણે ઉપરની લીંકમાં જણાવી છે. જે તમને ખૂબ જ ઉપયોગી થશે.

error: Content is protected !!