ચોમાસું વિદાય ક્યારે થાય : હવામાન અંગેનો અભ્યાસ

ચોમાસું વિદાય

હવામાનમાં ચોક્કસ સૂટેબલ સમીકરણો ઊભા થતા હોય છે. ત્યારે ચોમાસાની એન્ટ્રી થતી હોય છે. એ જ રીતે ચોમાસું વિદાય ક્યારે થાય? આ બાબતે પણ હવામાનના પેરામીટરનો ખાસ અભ્યાસ કરવો જોઈએ. જેથી ચોમાસું વિદાયની ઘડી ક્યારે શરૂ થાય એ અંગે એક અનુમાન લગાવી શકાય. મિત્રો દર વર્ષે દક્ષિણ પશ્ચિમ ચોમાસું બંગાળની ખાડીમાંથી એન્ટ્રી થઈ અને ધીરે … Read more

error: Content is protected !!