વરસાદની આગાહી : પવનનું વિજ્ઞાન

ચોમાસા દરમિયાન જે તે વિસ્તારોમાં વરસાદની આગાહી નો મુખ્ય આધાર પવનનું વિજ્ઞાન આધારિત હોય છે. તો આજની આ મહત્વની પોસ્ટમાં વરસાદની આગાહી સંબંધિત પવનનું વિજ્ઞાન સંદર્ભે મહત્વની વાત અહીં રજૂ કરશું.

ચોમાસાની શરૂઆતની સાથે સાથે જ વરસાદની આગાહી દરરોજ જોવા મળતી હોય છે. વિવિધ સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી વરસાદની આગાહી શબ્દ આપણે અવાર નવાર સાંભળતા હોઈએ છીએ. તો મિત્રો તમારા વિસ્તારમાં કઈ દિશાનો પવન જોવા મળે તો, વરસાદની સંભાવના કેવી ઉભી થાય? એ અંગેની વાત આ પોસ્ટમાં કરીએ.

વરસાદની આગાહી

ચોમાસું સિઝન દરમિયાન વરસાદની આગાહી સંદર્ભે જો દક્ષિણ ખૂણાનો પવન દિવસ દરમિયાન ફુકાય તો, તે દિવસે વરસાદની સંભાવના ખુબ જ ઓછી ગણાય. કેમકે દક્ષિણના પવનથી વરસાદ થવાની સંભાવના ખૂબ જ ઓછી ઉભી થાય છે. આવા કિસ્સામાં માત્ર છાટા છૂટી થાય એવી સંભાવના વધુ રહે છે.

મિત્રો વરસાદની આગાહી અંતર્ગત ચોમાસું દિવસો દરમિયાન જો ઉત્તર દિશામાંથી પવન ફૂંકાય તો, તે દિવસે વરસાદની સંભાવના ખુબ જ સારી ગણી શકાય. કેમ કે ઉત્તરના પવનથી વરસાદી હવામાન જમાવટ લેશે આ અંગે કોઈ શંકા કરવી નહીં. ઉત્તરનો પવન ગાજ વિજ અને ભારે પવન સાથે વરસાદની સંભાવના ઊભી કરે.

મિત્રો ચોમાસાના દિવસો દરમિયાન જો પશ્ચિમ દિશામાંથી પવન ફૂંકાતો હોય તો, નજીકના દિવસોમાં સારા વરસાદની શક્યતા ગણી શકાય. એટલે વરસાદની આગાહી સંદર્ભે પશ્ચિમના પવનને સારો પવન ગણી શકાય. કેમકે પશ્ચિમના પવનથી મોટેભાગે ગુજરાતમાં અરબ સાગરનો ભારે કરંટ પણ લાગતો જોવા મળતો હોય છે.

પૂર્વ દિશાના પવન અંગેની વાત કરીએ તો, મિત્રો ચોમાસાના દિવસો દરમિયાન વરસાદની આગાહી સંબંધિત જો દિવસ દરમિયાન પૂર્વનો પવન ફૂંકાતો જોવા મળે તો, ગરમીનું પ્રમાણ વધે છે. અને બપોર બાદ વરસાદની સંભાવના ઊભી થાય તો, પણ ખૂબ જ ઓછા વિસ્તારમાં વરસાદની સંભાવના ગણી શકાય. કેમ કે પૂર્વનો પવન ખંડક વૃષ્ટિ કારક માનવામાં આવ્યો છે.

મિત્રો હવે દરેક ખૂણામાંથી ફુંકાતા પવન અંગેની વાત કરીએ. કેમ કે ચોમાસા દરમિયાન ઇશાન, અગ્નિ, નૈઋત્ય તેમજ વાયવ્ય ખૂણામાંથી જો દિવસ દરમિયાન પવન ફૂંકાતો જોવા મળે તો, વરસાદની સંભાવના કેવી રહેશે? એ અંગેની હવે માહિતી મેળવીએ.

ચોમાસું દરમિયાન વરસાદની આગાહી આધારિત, જો અગ્નિ ખૂણામાંથી પવન દિવસ દરમિયાન ફુકાતો જોવા મળે તો, વરસાદની આશા રાખવી નહીં. કેમ કે અગ્નિ ખૂણામાંથી જો પવન ફૂંકાય તો, આકાશમાં વાદળોની સ્થિતિ ભરચક જોવા મળે છે. પરંતુ વરસાદની સંભાવના ખુબ જ નહીવત ગણી શકાય. એટલે અગ્નિ ખૂણાનો પવન સારો નહીં.

મિત્રો ચોમાસાની ઋતુ દરમિયાન નૈઋત્ય ખૂણામાંથી પવન ફૂંકાતો હોય તો, વરસાદની સંભાવના મધ્યમ ગણી શકાય. અમુક અમુક કિસ્સાઓમાં જો બંગાળની ખાડી અથવા તો અરબ સાગરની સિસ્ટમની હાજરી હોય ત્યારે નૈઋત્ય ખૂણામાંથી પવન ફૂંકાતો હોય તો, ક્યારેક ક્યારેક હેલીનો વરસાદ પણ આ પવનથી જોવા મળે છે.

વરસાદની આગાહી સંબંધિત ચોમાસાના દિવસો દરમિયાન વાયવ્ય ખૂણામાંથી પવન ફૂંકાતો જોવા મળે તો, ભારેથી અતિભારે વરસાદના યોગ ઉભા થશે. કેમ કે વાયવ્ય ખૂણાના પવનને ગેરેન્ટેડ પવન તરીકે પણ ગણવામાં આવે છે. જ્યારે જ્યારે વાયવ્ય ખૂણામાંથી પવન ચોમાસું દિવસો દરમિયાન ફૂકાતો હોય છે, ત્યારે ત્યારે મોટાભાગના વિસ્તારોમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની સંભાવના આ વાયવ્ય ખૂણાનો પવન ઊભી કરે છે.

ઈશાન ખૂણાની વાત કરીએ તો, ઈશાન ખૂણાના પવનને પણ સારો પવન ગણવામાં આવે છે. પરંતુ મોટેભાગે ચોમાસું જ્યારે જ્યારે વિદાય લેતું હોય ત્યારે ત્યારે ઈશાન ખૂણાનો પવન ચોમાસાના દિવસો દરમિયાન જોવા મળતો હોય છે. તો વરસાદની આગાહી સંબંધિત જ્યારે જ્યારે ઈશાન ખૂણામાંથી પવન ફૂંકાતો હોય છે, ત્યારે ત્યારે ભારે પવન સાથે વરસાદની સંભાવના ગણી શકાય.

એટલે જ મિત્રો વરસાદની સંભાવનામાં પવનની દિશા કઈ છે? એ અંતર્ગત વરસાદની સંભાવના કેવી જોવા મળશે? એ સમીકરણો સ્પષ્ટ બનતા હોય છે. એટલે જ પવનની દિશાને આધારે વરસાદની સંભાવના કેવી ઉભી થશે? એ સામાન્ય રીતે જાણી શકાય છે.

ગુજરાત રાજ્યના હવામાનની નિયમિત અપડેટ મેળવવા માટે અમારી વેબસાઈટ Weather Tv સાથે જોડાયેલા રહેજો. જેથી હવામાનની સચોટ અને સત્યની નજીક વરસાદ સંબંધીત માહીતી તમને નિયમિત રીતે મળતી રહે. બધા જ મિત્રોનો ખુબ ખુબ આભાર.

error: Content is protected !!