પ્રાચીન વર્ષાવિજ્ઞાન

ચોમાસાના નક્ષત્રોની લોકવાયકા : આવનારૂ ચોમાસું કેવું રહે

મારા બધા જ મિત્રોનું સ્વાગત છે. ગુજરાતના હવામાનની રેગ્યુલર માહિતી આપતી આ વેબસાઈટ Weather Tv માં. મિત્રો પ્રાચીન વિજ્ઞાન આધારિત તમામ પ્રકારની માહિતી મેળવવા માટે અમારી આ વેબસાઇટને તમારા મોબાઇલ ફોનમાં જરૂરથી સેવ કરી લેજો. જેથી તમને નિયમિત રૂપે માહિતી મળી રહે. તો આજે આપણે પ્રાચીન વિજ્ઞાન આધારિત ચોમાસાના નક્ષત્રોની લોકવાયકા ઉપરથી આવનારા ચોમાસાના વરસાદનો …

ચોમાસાના નક્ષત્રોની લોકવાયકા : આવનારૂ ચોમાસું કેવું રહે Read More »

નક્ષત્રો ઉપરથી આવનારા ચોમાસાનું પૂર્વ અનુમાન

બધા જ મિત્રોનું સ્વાગત છે Weather Tv માં. મિત્રો પ્રાચીન વિજ્ઞાનની દરેક માહિતીઓ મેળવવા માટે અમારી આ વેબસાઇટને તમારા મોબાઇલ ફોનમાં સેવ કરી લેવી. આજે આપણે વાત કરીએ ચોમાસા પહેલાં આ પાંચ નક્ષત્રમાં વાતાવરણમાં કેવો પ્રભાવ રહે તો આવનારું ચોમાસું કેવું રહેશે. ચોમાસાની શરૂઆત મુખ્યત્વે અદ્રા નક્ષત્રથી થતી હોય છે. તો ચોમાસા પહેલાં આ પાંચ …

નક્ષત્રો ઉપરથી આવનારા ચોમાસાનું પૂર્વ અનુમાન Read More »

પ્રાચીન વિજ્ઞાન : 2022 ના વર્ષના ચોમાસાનું પૂર્વ અનુમાન

નમસ્કાર મિત્રો બધા જ મિત્રોનું સ્વાગત છે. ગુજરાતના હવામાનની રેગ્યુલર માહિતી આપતી આ વેબસાઈટ Weather Tv માં. મિત્રો નિયમિત રીતે સાયન્સ આધારિત અને પ્રાચીન વર્ષા વિજ્ઞાનની સંપૂર્ણ આગાહીઓ મેળવવા માટે અમારી આ વેબસાઇટને તમારા મોબાઇલ ફોનમાં સેવ કરી લેવી. સાથે સાથે અહીં આવતી દરેક પોસ્ટને વધુમાં વધુ શેર કરવી. જેથી બીજા મિત્રો સુધી અહીં માહિતી …

પ્રાચીન વિજ્ઞાન : 2022 ના વર્ષના ચોમાસાનું પૂર્વ અનુમાન Read More »

પ્રાચીન વર્ષાવિજ્ઞાન : ચોમાસામાં કેવો રહેશે વરસાદ

નમસ્કાર મિત્રો બધા જ મિત્રોનું સ્વાગત છે. ગુજરાતના હવામાન અંગેની રેગ્યુલર રીતે માહિતી પ્રદાન કરતી આ વેબસાઇટ Weather Tvમાં. મિત્રો આ વેબસાઇટ ઉપરથી તમને રેગ્યુલર રીતે મળશે, આધુનિક વિજ્ઞાનની સાથે સાથે પ્રાચીન વર્ષાવિજ્ઞાન આધારીત તમામ માહિતીઓ અને એપણ સમયસર. તો મિત્રો અમારી આ વેબસાઇટને તમારા મોબાઇલ ફોનમાં સેવ કરી લેવી. સાથે સાથે અહીં આવતી દરેક …

પ્રાચીન વર્ષાવિજ્ઞાન : ચોમાસામાં કેવો રહેશે વરસાદ Read More »

ભડલી વાક્યો : ભડલીવાક્યોને આધારે વરસાદનું વિજ્ઞાન

નમસ્કાર મિત્રો બધા જ મિત્રોનું સ્વાગત છે. ગુજરાતના હવામાનની માહિતી આવતી નંબર વન વેબસાઇટ Weather Tvમાં. મિત્રો સમગ્ર ગુજરાતની હવામાનની રેગ્યુલર માહિતીઓ મેળવવા માટે અમારી આ વેબસાઇટને તમારા મોબાઇલ ફોનમાં સેવ કરી લેવી. તમને આ વેબસાઇટ ઉપરથી મળશે આધુનિક વિજ્ઞાનની સાથે સાથે પ્રાચીન વિજ્ઞાનની તમામ હવામાનની માહિતી. મિત્રો અહીં આવતી પોસ્ટને વધુમાં વધુ શેર કરવી. …

ભડલી વાક્યો : ભડલીવાક્યોને આધારે વરસાદનું વિજ્ઞાન Read More »

વરસાદના નક્ષત્ર ની યાદી 2022 : વરસાદના નક્ષત્ર 2022

બધા જ મિત્રોનું સ્વાગત છે. ગુજરાતના હવામાનની નિયમિત રીતે માહિતી આપતી આ વેબસાઇટ Weather Tvમાં. મિત્રો વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિથી તૈયાર થતી આગાહી અને સાથે સાથે પ્રાચીન વર્ષા વિજ્ઞાનની દરેક માહિતીની જાણકારી મેળવવા માટે અમારી આ વેબસાઇટ ગુજરાત વેધર સાથે જોડાયેલા રહેજો. સાથે સાથે અહીં આવતી દરેક પોસ્ટને વધુમાં વધુ શેર કરજો. જેથી બીજા મિત્રો સુધી હવામાનની …

વરસાદના નક્ષત્ર ની યાદી 2022 : વરસાદના નક્ષત્ર 2022 Read More »

ભડલી વાક્યો : ભડલી વાક્યોને આધારે ચોમાસાનો વરતારો

સ્વાગત છે બધા જ મિત્રોનું ગુજરાતના હવામાનની નિયમિત રૂપે માહિતી આપતી આ વેબસાઇટ Weather Tvમાં. મિત્રો આધુનિક વિજ્ઞાનની સાથે સાથે પ્રાચીન વિજ્ઞાનની તમામ હવામાનની માહીતીઓ મેળવવા માટે અમારી આ વેબસાઇટ ગુજરાત વેધરને તમારા મોબાઇલ ફોનમાં સેવ કરી લેવી. સાથે સાથે અહીં આવતી દરેક પોસ્ટને વધુમાં વધુ શેર કરવી. જેથી બીજા મિત્રો સુધી હવામાનની માહિતીની જાણકારી …

ભડલી વાક્યો : ભડલી વાક્યોને આધારે ચોમાસાનો વરતારો Read More »

વરસાદના નક્ષત્ર 2022 : બેસવાનો સમય અને તેના વાહન

બધા જ મિત્રોનું સ્વાગત છે. હવામાનની રેગ્યુલર માહિતી આપતી આ વેબસાઇટ Weather Tvમાં. મિત્રો આધુનિક વિજ્ઞાનની વરસાદની આગાહી અને સાથે સાથે પ્રાચીન વર્ષાવિજ્ઞાન આધારીત તમામ માહિતીઓ રેગ્યુલર મેળવવા માટે અમારી આ વેબસાઇટ Weather Tvને તમારા મોબાઇલ ફોનમાં સેવ કરી લેવી. સાથે સાથે અહીં આવતી દરેક પોસ્ટને વધુમાં વધુ શેર કરવી. જતી બીજા મિત્રો સુધી હવામાનની …

વરસાદના નક્ષત્ર 2022 : બેસવાનો સમય અને તેના વાહન Read More »

પવનના આધારે વરસાદનું વિજ્ઞાન : કયો પવન તો કેવો વરસાદ

બધા જ મિત્રોનું સ્વાગત છે. હવામાન અંગે આધુનિક વિજ્ઞાનની સાથે સાથે સદીઓથી ચાલી આવતી પ્રાચીન વિજ્ઞાનની તમામ પ્રકારની આગાહી આપતી આ ગુજરાતની એકમાત્ર વેબસાઈટ Weather Tvમાં. મિત્રો પ્રાચીનકાળથી જે રીતથી વરસાદની આગાહી થતી હતી. તે તમામ આગાહી અહીં રજૂ થશે. સાથે સાથે સાયન્સ આધારિત પણ તમામ આગાહી આ વેબસાઈટ Weather Tv ઉપર રેગ્યુલર અપડેટ કરવામાં …

પવનના આધારે વરસાદનું વિજ્ઞાન : કયો પવન તો કેવો વરસાદ Read More »

error: Content is protected !!